MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

TIN XEM NHIỀU

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : Số: 01/KH-CSVC
Về việc / trích yếu

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: - Trường Tiểu học Ngọc Chúc 2 nằm trên 3 ấp của xã Ngọc Chúc là: ấp Ngọc Thạnh, ấpVõ Thành Nguyên và ấp Ngọc An. - Trường gồm 3 điểm trường là: điểm Lộ Mới, , điểm Sân Phơi và điểm Ngã Ba, . - Trường có 16 lớp với số HS là 368 em.

Ngày ban hành 16/08/2014
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Văn bản hành chính
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Âu Quang Nhuần
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 234 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC (2014-2015)
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 - Trường Tiểu học Ngọc Chúc 2 nằm trên 3 ấp của xã Ngọc Chúc là: ấp Ngọc Thạnh, ấpVõ Thành Nguyên và ấp Ngọc An.
 - Trường gồm 3 điểm trường là: điểm Lộ Mới, , điểm Sân Phơi và điểm Ngã Ba, .
 - Trường có 16 lớp với số HS là 368 em.
II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015:
 - Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8 ( khóa XI ); thực hiện chương trình hành động của chính phủ,kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục & Đào tạo về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục & đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.
 * Nhiệm vụ cụ thể:
1. Quản lí cơ sở vật chât:
  - Chỉ đạo các điểm bảo quản tốt CSVC như: phòng học, bàn ghế, bảng đen,…
  - Lao động vệ sinh sạch đẹp hàng ngày trong và ngoài lớp học.
  - Xây dựng và duy trì tốt phong trào xanh-sạch-đẹp hiện có ở 2 điểm.                  - Mỗi phòng học đều có cờ nước, ảnh Bác, 5 điều Bác Hồ dạy, trích thư Bác Hồ và 2 khẩu hiệu theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và trang trí các góc học tập theo mô hình trường học mới và theo quy định lớp học thân thiện , an toàn.
  - Mỗi điểm trường đều có biển trường, cột cờ
  - Tuyên truyền vận động công tác XHH láng xi măng sân trường điểm sân phơi.
2. Chỉ đạo quản lí thư viện - thiết bị:
  - Kiểm kê sách, thiết bị đầu năm, cuối năm.
  - Nhận và cấp phát văn phòng phẩm cho GV  đúng quy định, kịp thời .
  - Cho GV và HS mượn SGK, SGV , ĐDDH để giảng dạy và học tập.
  - Tất cả CB-GV lên lớp đều phải sử dụng ĐDDH.
  - Chỉ đạo GV tự làm ĐDDH để dự thi và giảng dạy.
  - Cán bộ thư viện phải có kế hoạch tổ chức cho HS và GV đọc sách tại thư viện trường và tại lớp học.
   - Tuyên truyền vận động GV áp dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng.
   - Thực hiện các loại báo cáo về trên kịp thời, đúng quy định.
   - Chỉ đạo GV các lớp trang trí lớp học theo quy định lớp học “Thân thiện, an toàn”
3. Công tác khác:
   - Tổ chức họp PHHS các điểm triển khai kế hoạch thu quỹ hội để thực hiện một số việc cần làm trong năm học như: trả tiền điện, tiền nước uống cho HS từng lớp và láng sân (điểm sân phơi).
    Tiếp đón các đoàn kiểm tra theo kế hoạch của PGD&ĐT.
III. BIỆN PHÁP VÀ KỂ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ TỪNG THÁNG:
Tháng, năm NỘI DUNG THỰC HIỆN
Tháng 8/2014 * Cơ sở vật chất:
- Nhà trường tổ chức lao động tập thể, lao động, vệ sinh, sắp xếp bàn ghế chuẩn bị cho năm học mới.
- Chỉ đạo các điểm lao động làm cỏ vệ sinh, trang trí phòng học, sửa chữa lại biển trường, cột cờ, treo cờ nước, cờ phướng.
- Chăm sóc và cắt tỉa hàng rào cây xanh , trồng thêm hoa, kiểng để duy trì phong trào xanh, sạch, đẹp.
- GVCN tổ chức cho HS lao động vệ sinh trong và ngoài lớp học, ở tất cả các lớp
- Thực hiện tốt xanh hóa lớp học, và tổ chúc trang trí lớp học theo quy định.
- Nhắc GVCN nhắc nhỡ và giáo dục HS khi ra về nhớ tắt quạt, đèn .
- Thuê thợ làm mới các cửa sổ, cửa đi của 6 phòng học điểm lộ mới.
- Làm mới bảng trích thư Bác Hồ.
* Công tác Thư viện-Thiết bị:
- Kiểm kê thư viện-thiết bị đầu năm.
- Nhận và cấp phát văn phòng phẩm cho giáo viên.
- Lên kế hoạch cho GV mượn SGV, SGK và thiết bị để giảng dạy.
- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở GV lên lớp phải sd ĐDDH trong các tiết dạy.
- Liên hệ PGD&ĐT nhận sách về cấp cho GV & HS.
* Công tác khác:
- Lập và nộp các báo cáo theo quy định của cấp trên.
 
Tháng 9/2014 * Cơ sở vật chất:
- Tổ chức khai giảng năm học mới.
- Phân công các lớp trồng và chăm sóc cây xanh hoa kiểng  ở 3 điểm
- Tiếp tục trồng và tu bổ các hàng rào cây xanh điểm sân phơi và duy trì tốt phong trào xanh sạch đẹp điểm ngã ba , lộ mới.
- GVCN nhắc nhở HS quét dọn, vệ sinh hàng ngày ở các lớp học và xử lí rác đúng quy định.
- GVCN các điểm khi tan học nhớ khóa và đóng các cửa phòng học, tắt quạt, đèn .
- Phân công GVCN các lớp vận động HS đem rơm mục để trồng hoa kiểng.
- Kiểm tra các lớp việc trang trí phòng học.
* Công tác Thư viện-Thiết bị:
- Lên kế hoạch cho GV và HS mượn sách đọc tại chỗ.
- Ktra việc GV lên lớp sử dụng ĐDDH trong tiết dạy và trang trí lớp học theo quy định.
- Lập và nộp các báo cáo theo quy định.
* Công tác khác:
- Tổ chức Đại hội  viên chức đầu năm.
 
Tháng 10/2014 * Cơ sở vật chất:
-  Gv các điểm  tìm kiếm cây xanh, hoa kiểng có sắc trồng thêm ở các chậu , lối đi, đồng thời sửa và tu bổ vườn cây học tập.
- Bảo quản tốt CSVC, quạt, đèn, bàn ghế HS.
- Tổ chức lao động ,vệ sinh sạch đẹp trường, lớp.
- Bảo quản và dội rữa nhà vệ sinh sạch sẽ.
- Xử lý rác đúng quy định.
* Công tác Thư viện-Thiết bị:
- Chỉ đạo cho GV, tổ khối tự làm ĐDDH để dự thi và giảng dạy, tối thiểu mỗi GV 1 sản phẩm nộp về thư viện trường.
- Tuyên truyền, vận động GV áp dụng CNTT trong soạn giảng.
- Nhắc nhở và kiểm tra GV lên lớp phải sử dụng ĐDDH và trang trí lớp học theo quy định.
- Lên kế hoạch cho GV và HS mượn sách đọc tại lớp và tại thư viện.
* Công tác khác :
- Ktra các lớp, điểm về lao động , vệ sinh.
- Hoàn thành các báo cáo nộp về trên  theo quy định.
Tháng 11/2014 * Cơ sở vật chất:
- Chăm sóc và duy trì tốt phong trào xanh –sạch –đẹp
- Nhắc nhở Hs quét dọn vệ sinh hàng ngày , xử lí rác đúng quy định.
- Các điểm bảo quản tốt CSVC, bảo quản và dội rữa nhà vệ sinh sạch sẽ.
* Công tác Thư viện-Thiết bị:
- Ktra việc GV, tổ khối tự làm ĐDDH để dự thi và giảng dạy.
- Nhắc nhở và kiểm tra GV lên lớp phải sử dụng ĐDDH.
- Lên kế hoạch cho GV và HS mượn sách đọc tại lớp và tại thư viện.
* Công tác khác:
- Ktra các điểm về tổ chức lao đông,vệ sinh và trang trí lớp học theo quy định.
- Tổ chức họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Hoàn thành các loại báo cáo theo quy định.
Tháng 12/2014 * Cơ sở vật chất:
- Chăm sóc và duy trì tốt phong trào xanh –sạch –đẹp.
- Nhắc nhở HS quét dọn vệ sinh hàng ngày, xử lí rác đúng quy định.
- Các điểm bảo quản tốt CSVC, bảo quản và dội rữa sạch sẻ nhà vệ sinh.
- Kiểm tra các điểm về lao động, vệ sinh.
* Công tác Thư viện-Thiết bị:
- Thu hồi sách và thiết bị học kì I.
- Tiếp tục cho Gv mượn sách, thiết bị học kì II.
- Tiến hành kiểm kê tài sản, sách, thiết bị 0 giờ ngày 01/01/2014.
- Ktra việc GV, tổ khối tự làm ĐDDH và kết quả sử dụng CNTT trong giảng dạy.
* Công tác khác:
- Tham gia chỉ đạo ktra thi cuối HKI.
- Hoàn thành các loại báo cáo theo quy định.
- Tổ chức sơ kết học kỳ I.
- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Hai Không “do BGD&ĐT phát động.
Tháng 1,2/2015 * Cơ sở vật chất:
- Chỉ đạo các điểm bảo quản tốt CSVC, thường xuyên chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trong phòng học và khuôn viên trường.
- Gv các điểm hướng dẫn Hs vệ sinh hàng ngày sạch đẹp trong và ngoài phòng học, xử lí rác đúng quy định.
- Thực hiện lịch trực và nghỉ tết nguyên đán theo quy định.
* Công tác Thư viện-Thiết bị:
- Thường xuyên ktra việc GV lên lớp có sử dụng ĐDDH .
- Các tổ và GV hoàn thành ĐDDH tự làm để chấm vòng trường.
- Duy trì tốt kế hoạch mở cửa cho GV và HS đọc sách tại thư viện.
- Báo cáo kiểm kê tài sản về PGD và phòng tài chính- kế hoạch huyện.
- Báo cáo các loại theo quy định của cấp trên.
* Công tác khác:
- Chỉ đạo GV bảo quản CSVC trước, trong và sau tết Nguyên Đán.
- Thực hiện lịch nghỉ tết theo quy định.
Tháng 3/2015 * Cơ sở vật chất:
- Bảo quản tốt CSVC, bàn ghế của GV và HS.
- Duy trì và trồng thêm cây xanh, hoa kiểng ở các điểm.
- Nhắc nhở HS lao động vệ sinh sạch đẹp hàng ngày,chú ý nhà vệ sinh phải dội rữa sạch sẽ.
- Chăm sóc tốt các chậu hoa trong phòng học.
* Công tác Thư viện-Thiết bị:
- Chuẩn bị  ĐDDH tự làm cho hoàn chỉnh để tham gia hội chợ chia sẽ đồ dùng đồ chơi do PGD tổ chức
- Theo dõi việc GV sử dụng ĐDDH khi lên lớp.
- Trực và theo dõi việc cho GV và HS mượn sách đọc tại lớp và  tại thư viện.
* Công tác khác:
- Tham gia thi viết chữ đẹp học sinh và giáo viên cấp trường, cấp huyện.
- Tham gia thi kể chuyện theo sách.
- Tham gia thi em yêu toán tuổi thơ và văn hay chữ tốt .
- Tham gia thi HKPĐ cấp huyện.
- Lập các loại báo cáo nộp về trên theo quy định.
- Tổ chức họp mặt kỷ niệm 8-3 cho GV nữ.
Tháng 4/2015 * Cơ sở vật chất:
- Bảo quản tốt CSVC, bàn ghế của GV và HS.
- Duy trì tốt phong trào xanh, sạch, đẹp .
- Thường xuyên cho HS lao động vệ sinh sạch, đẹp trường, lớp, xử lý rác đúng quy định.
- Giáo dục HS đi tiêu tiểu nhớ dội nước sạch sẽ.
- Thành lập đoàn chấm điểm xanh, sạch, đẹp và lớp học thân thiện an toàn cuối năm học.
* Công tác Thư viện-Thiết bị:
- Ktra theo dõi việc GV sử dụng ĐDDH khi lên lớp.
- Trực và theo dõi việc cho GV và HS mượn sách đọc tại lớp và tại thư viện.
- tham gia đoàn chấm điểm xanh, sạch, đẹp và lớp học thân thiện an toàn cuối năm.
* Công tác khác:
- Lập các báo cáo nộp về trên theo quy đinh.
Tháng 5/2015 * Cơ sở vật chất:
- Bảo quản tốt CSVC ở các điểm.
- Tiến hành kiểm kê tài sản, CSVC cuối năm.
- Duy trì tốt phong trào xanh, sạch, đẹp.
-Đón đoàn kiểm tra việc duy trì phong trào xanh, sạch, đẹp của PGD&ĐT (nếu có).
- Tổ chức cho HS lao động vệ sinh sạch, đẹp trước khi nghỉ hè.
- Các điểm niêm phong CSVC, phân công trực hè nộp về văn phòng BGH.
* Công tác Thư viện-Thiết bị:
- Tiến hành thu hồi sách, thiết bị HKII.
- Kiểm kê sách, TBDH cuối năm.
* Công tác khác:
- Lập các loại báo cáo nộp về trên theo quy đinh.
- Tham gia chỉ đạo ktra cuối HKII .
- Tham gia xét hoàn thành chương trình HS (khối 5).
- Chỉ đạo GV  các lớp bàn giao học sinh cuối năm.
-  Tham gia Xét thi đua cuối năm.
- Tổ chức tổng kết năm học.
Tháng 6,7/2015 - Phân công GV các điểm trực hè nhằm bảo quản tốt CSVC, chăm sóc cây xanh, hoa kiểng.
- Trực và cấp phép hè cho GV theo quy định.
                                                                       
                                                  Ngọc Chúc, ngày 16 tháng 08 năm 2014    
  Duyệt của Hiệu Trưởng                                                  P. Hiệu Trưởng
 
 
                                                                                 Âu Quang Nhuần
 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Lưu Trọng Trung
Phone: 01259988262
lttrung76@gmail.com
Nhân viên

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 17

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 227

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 108963

Hoạt động 8/3 (video) Lượt xem: 290

Học trò đáng yêu
HỌC TRÒ ĐÁNG YÊU Chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng học sinh đi học, đến lớp, đến trường là chuyện bình thường, phải thế. Nhưng...
Đăng lúc: 26-04-2017 02:26:09 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHÚC 2 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Ngọc Chúc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1ngocchuc2.giongrieng
.edu.vn - Email: c1ngocchuc2gr.kiengiang@moet.edu.vn