MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

TIN XEM NHIỀU

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : Số: 05/BC-CB
Về việc / trích yếu

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2020 và kế hoạch công tác tháng 3 năm 2020

Ngày ban hành 06/03/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Chi bộ
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lương Thị Ngọc Quỳnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 94 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
 
ĐẢNG ỦY XÃ NGỌC CHÚC                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH NGỌC CHÚC 2
                                 *
  Số: 05/BC-CB                                                          Ngọc Chúc, ngày 06 tháng 3 năm 2020
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
và kế hoạch công tác tháng 3 năm 2020
 
- Căn cứ kế hoạch công tác chỉ đạo của Đảng ủy xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng.
- Căn cứ kế hoạch công tác tháng 03 năm 2020 và cuộc họp chi ủy ngày 09 tháng 3 năm 2020 của của chi bộ Trường Tiểu học Ngọc Chúc 2.
         - Tình hình đảng viên của chi bộ: Tổng số đảng viên trong chi bộ: 27 đ/c
+ Đảng viên có mặt dự họp:      đ/c
          + Đảng viên vắng mặt:       đ/c
(Lý do vắng: ………………………………….………………………………………)
Chủ trì cuộc họp: đ/c Lương Thị Ngọc Quỳnh; Thư ký: đ/c Trần Kim Mại
 
  1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2020.
1/ Về công tác chính trị, tư tưởng:
   - Sinh hoạt thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
   - Triển khai văn bản của cấp trên.
2/Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:
2.1/Báo cáo những mặt làm được trong tháng 02 năm 2020
2.1.1/Thực hiện nhiệm vụ cơ quan:
          - Chuyển khoản lương, chuyển khoản BHXH-BHYT-BHTN tháng 02/2020.
          - Theo dõi mail. 
          - Các điểm có tổ chức cho giáo viên dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học.
          - Tình hình cơ sở vật chất ở các điểm trường ổn định.
          - Trực cơ quan theo lịch phân công phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
          - Tham gia họp ở Đảng ủy xã để chuẩn bị Đại hội đảng bộ của xã.
          - Tham gia họp Ban chỉ đạo xã hội học tập cấp xã năm 2019.  
          - Trung tâm y tế Huyện thực hiện phun hóa chất (lần 3) ở các điểm trường.
- Tổng hợp bài tham gia giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” toàn trường và nộp về PGDĐT.
- Tham gia tập huấn phầm mềm quản lý thi do PGD tổ chức.
2.1.2).Thực hiện Quy chế dân chủ và công tác an ninh-trật tự cơ quan:
          - Phát huy quyền làm chủ của tập thể, lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên, giáo viên trong cơ quan, đơn vị và nêu cao tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ.
          - Cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham
 nhũng cũng như thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc cơ quan, đơn vị.
          - Cán bộ-đảng viên có trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự và đề cao cảnh giác mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu.
 2.1.3/Sự lãnh đạo công tác tổ chức-cán bộ:
 
 
 
 
          - Hoàn thành các loại báo cáo đúng thời gian quy định.         
2.1.4/Lãnh đạo công tác đoàn thể chính trị-xã hội:
a. Đoàn-Đội:  
b. Công đoàn - Công nghệ thông tin:
2.1.5/Công tác xây dựng Đảng:
          - Dự đại hội Đảng Bộ xã Ngọc Chúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
          - Thực hiện tốt cuộc vận “Học tập và làm theo tấm gương phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 102-KH/HU ngày 11/3/2019 Kế
hoạch nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” và
theo dõi việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định của Bộ Chính
trị, Ban Bí thư trung ương Đảng tháng 10/2019.
        - Lập danh sách quy hoạch nguồn phát triển Đảng viên năm 2020.
2.2/Báo cáo những mặt hạn chế trong tháng 02 năm 2020
         (Chưa nhìn thấy)
----------------------------------------------------
 
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2020
1/ Về công tác chính trị, tư tưởng:
- Sinh hoạt thông tin nội bộ tháng 3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Bài 1: trang 2
Bài 2: trang 15
- Triển khai văn bản của cấp trên.
     1/Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
2/ Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND Tỉnh Kiên Giang về việc Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018.
           + Thực hiện chương trình chỉ đạo tháng 3/2020 của Đảng ủy xã Ngọc Chúc.
2/Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:
(Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 04/4/2020)
2.1.1/Thực hiện nhiệm vụ cơ quan:
- Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong ngành giáo dục.
- Tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3 (26/3/1931 – 26/3/2020).
- Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (08/3/1910-08/3/2020).
- Bằng nhiều biện pháp GVCN huy động hết học sinh đi học trở lại sau khi nghỉ phòng chống dịch bệnh và duy trì tốt sĩ số học sinh đến cuối năm học.
- Rà soát đối tượng học sinh yếu và tổ chức bồi dưỡng củng cố kiến thức cho các em.
          - Thực hiện công tác vệ sinh trường, lớp chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, lúc 8 giờ ngày 09/3/2020 (CB-GV-NV).
- Phân công trực trường trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm
 
 
 
 
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (lưu ý: trực đúng theo giờ
hành chính).
          - GVCN đến từng nhà của học sinh để nắm tình hình tự học của các em và trao đổi với PHHS xem học sinh có tiếp xúc với người từ nước ngoài về cụ thể:
+ Người từ vùng dịch về.
+ Người đã được cách ly tại gia đình.
( Báo cáo qua mail đ/c Quỳnh hạn chót lúc 16 giờ ngày 11/3/2020).
  - Trung tâm y tế Huyện thực hiện phun hóa chất (lần 4) ở các điểm trường ( đ/c Quỳnh, đ/c Bích, đ/c Nương).
- Làm thêm hệ thống rửa tay cho học sinh điểm Lộ Mới và điểm lẻ mua thêm thùng chứa nước.
- Thực hiện chương trình từ tuần 23 đến tuần 25 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 04/4/202020).
- Tổ chức dạy học theo hướng vừa dạy vừa củng cố kiến thức cho học sinh.
          + Giáo viên làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh yếu tại lớp học; vừa dạy bài mới vừa ôn tập kiến thức cũ cho học sinh.
- Tuyên truyền đến PHHS:
+ Sau khi vào học 2 tuần đầu PHHS cho học sinh ăn sáng ở nhà, đeo khẩu trang đi học, đo thân nhiệt cho học sinh…
+ Không tổ chức chào cờ ở 2 tuần đầu (Tổng phụ trách xây dựng nội dung chào cờ gửi mail cho GVCN tự sinh hoạt trong lớp của mình trước ngày 14/3/2020).
+ Kiểm tra khâu vệ sinh trong và ngoài phòng học ở các điểm trường ngày 11/3/2020 (đ/c Quỳnh).
+ Kiểm tra ở các điểm trường ngày vào học đầu tiên sau khi nghỉ dịch bệnh vào học lại và đo thân nhiệt học sinh ngày 16/3/2020 (đ/c Quỳnh, đ/c Bích).
+ Báo cáo tình hình học sinh ra lớp ngày 16/3/2020 (đ/c Quỳnh), nếu học sinh vắng thì GVCN phải liên hệ trực tiếp với PHHS biết lý do vắng.
+ BGH báo cáo tình hình học sinh ra lớp ngày 16/3/2020 (đ/c Quỳnh).
+ Vào đầu giờ dạy: GV hỏi học sinh xem có em nào có hiện tượng: sốt, ho, nhức đầu, khó thở… nếu có thì GV điện thoại báo liền với PHHS rước về.
+ GVCN đánh số điện thọai của PHHS và dán ở lớp để tiện việc GV dạy môn liên hệ khi cần thiết.
+ Phát nhiệt kế mỗi lớp 1 cái để kịp thời đo nhiệt kế cho học sinh khi cần thiết ( đ/c Bích).
- Tham gia thi Chữ đẹp-Văn hay cấp huyện năm học 2019-2020 (thời gian thông báo sau).
- Họp ở UBND xã V/v chuẩn bị tổ chức điển hình tiên tiến vào lúc 9 giờ ngày 11/3/2020 ( đ/c Quỳnh).
- Tiến hành thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND Tỉnh Kiên Giang về việc Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018 (đ/c Quỳnh, 5 đ/c Tổ khối, đ/c Oanh, đ/c Thị Vân, đ/c Quyên, đ/c Nhi, đ/c Bích vào lúc 8 giờ ngày 12/3/2020).
 
 
 
 
+ Công bố bộ sách giáo khoa lớp 1 được chọn trong toàn trường.
- Đăng ký với Viettel cấp tài khoản cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 - Trong thời gian học sinh còn nghỉ học phòng chống dịch bệnh, giáo viên liên hệ với cha mẹ học sinh hướng dẫn cho các em tự ôn tập kiến thức cũ và tự học ở nhà; giáo viên đến thăm và có biện pháp hướng dẫn cho những đối tượng học sinh yếu, để châm bồi kiến thức cho các em.
- Xây dựng kế hoạch dạy bù đảm bảo đến ngày 30/6/2020 là kết thúc năm học
theo Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2020, căn cứ vào kế hoạch của PGD.
- Hoàn thành hồ sơ nâng lương quý I/2020.
- Phòng Giáo dục sẽ tổ chức tập huấn phầm mềm quản lý thi lần 2.
- Kiện toàn, bổ sung, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ PCGD-XMC năm 2019 để chuẩn bị Bộ Giáo dục về kiểm tra huyện Giồng Riềng (đ/c Bích).
- Đăng ký sử dụng dịch vụ công với kho bạc trước tháng 6/2020 (đ/c Châu).
- Mua sắm thiết bị máy Scan.
- Hoàn thành hồ sơ củng cố hội viên hội nông dân năm 2020 nộp về xã gồm: danh sách có 10 hội viên, biên bản, tờ trình nộp ngày 11/3/2020 (đ/c Bích).
- Thư viện- thiết bị tổ chức vệ sinh phòng, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc cho học sinh, giáo viên đọc sách tại lớp và tại thư viện.
2.1.2/.Thực hiện Quy chế dân chủ và công tác an ninh-trật tự cơ quan:
          - Phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức. BGH, các Đoàn thể tiếp xúc, lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên, giáo viên trong cơ quan, đơn vị và nêu cao tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ.
          - Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng cũng như thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc cơ quan, đơn vị.
          - Cán bộ-đảng viên, giáo viên, nhân viên luôn có trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự và đề cao cảnh giác mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu.
          - Bảo vệ có trách nhiệm tuần tra 24/24 giờ để bảo quản tốt tài sản cơ quan. 2.1.3/Sự lãnh đạo công tác tổ chức-cán bộ:
- Hoàn thành các loại báo cáo đúng quy định.
- Chuẩn bị xây dựng đề án vị trí việc làm.
- BGH tăng cường công tác quản lý cụ thể như: nội quy làm việc ở cơ quan đơn vị; chất lượng công việc; tham gia các phong trào; mức độ thực hiện các kế hoạch đề ra của nhà trường...
- Tổ khối tăng cường quản lý công tác chuyên môn của tổ mình phụ trách (khi chưa bổ nhiệm P. Hiệu trưởng).
2.1.4/Lãnh đạo công tác đoàn thể chính trị-xã hội:
a/ Đoàn-Đội:
-Họp lệ Chi Đoàn.
- Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3 (26/3/1931 – 26/3/2020).
- Tham gia họp tổ trọng tài HKPĐ cấp huyện tuyển chọn học sinh tham gia HKPĐ cấp tỉnh (có thông báo sau).
b/. Công tác Công đoàn-Công nghệ thông tin:
- Hoàn thành các loại báo cáo đúng quy định.
 
 
 
 
 
- Thăm ốm đòan viên công đoàn (nếu có).
- Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 10/02/2020 “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020”.
- Thu thập minh chứng hồ sơ thi đua theo nội dung 3 (đ/c Quỳnh đ/c Trung, đ/c Bích).
- Hoàn thành giải pháp đăng ký đầu năm và hoàn thành vào tháng 4/2019.
- Đoán đoàn kiểm tra hồ sơ thi đua của PGD (đ/c Trung).
- Hoàn thành việc đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích” theo kế hoạch của PGD.
- Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 28a/KH-PGDĐT, ngày
10/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo vào tháng 5/2020.
- Tiếp tục khai thác và đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và dạy học.
- Xây dựng kế hoạch triển khai các phần mềm do PGD tổ chức tập huấn, biên bản và báo cáo hiệu quả sử dụng để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của PGD (đ/c Trung).
2.1.5/Công tác xây dựng Đảng:
          - Thực hiện tốt cuộc vận “Học tập và làm theo tấm gương phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 102-KH/HU ngày 11/3/2019 Kế
hoạch nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái “Tự diễn biến’, “Tự chuyển hóa” và theo dõi việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng. `
+ Cá nhân đảng viên tự nhận diện có hay không có biểu hiện và báo cáo với Bí thư chi bộ.
+ Cấp ủy chi bộ cùng với tập thể chi bộ xem xét mức độ khắc phục của đảng viên đó đối với biểu hiện đã mắc phải ở tháng trước.
- Tham gia học lớp Đảng viên mới từ ngày 3/3/2020 đến ngày 10/3/2020 (đ/c Cương).
          - Hoàn thành hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú cho đ/c Trần Văn Nấu.
         - Cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm Quy định số 76 và Quy định số 47 của Bộ
Chính trị về việc “Đảng viên đang công tác tại cơ quan, thường xuyên giữ mối liên hệ với nơi cư trú” và thực hiện “Quy định những điều đảng viên không được làm”.
 
Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 02/2020 và chương trình chỉ đạo công tác tháng 3/2020 của Chi bộ, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo Bí thư chi bộ để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.                                                                                                                         
     
      TM. CHI BỘ
Nơi nhận:                                                                                               Bí thư                                        
- Đảng ủy xã Ngọc Chúc                                                                                           
- Đảng viên trong chi bộ
- Lưu.   
                                                                                                     
                                                                                                                        
      Lương Thị Ngọc Quỳnh


 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Lưu Trọng Trung
Phone: 01259988262
lttrung76@gmail.com
Nhân viên

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 27

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 154

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 108142

Hoạt động 8/3 (video) Lượt xem: 284

Học trò đáng yêu
HỌC TRÒ ĐÁNG YÊU Chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng học sinh đi học, đến lớp, đến trường là chuyện bình thường, phải thế. Nhưng...
Đăng lúc: 26-04-2017 02:26:09 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHÚC 2 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Ngọc Chúc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1ngocchuc2.giongrieng
.edu.vn - Email: c1ngocchuc2gr.kiengiang@moet.edu.vn