MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

TIN XEM NHIỀU

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : Số: 01/BC-CB
Về việc / trích yếu

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2019 và kế hoạch công tác tháng 01 năm 2020

Ngày ban hành 06/01/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Chi bộ
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lương Thị Ngọc Quỳnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 99 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
ĐẢNG ỦY XÃ NGỌC CHÚC                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH NGỌC CHÚC 2
                                 *
  Số: 01/BC-CB                                                          Ngọc Chúc, ngày 06 tháng 01 năm 2020
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2019
và kế hoạch công tác tháng 01 năm 2020
 
- Căn cứ kế hoạch công tác chỉ đạo của Đảng ủy xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng.
- Căn cứ kế hoạch công tác tháng 01 năm 2020 và cuộc họp chi ủy ngày 08 tháng 01 năm 2020 của của chi bộ Trường Tiểu học Ngọc Chúc 2.
         - Tình hình đảng viên của chi bộ: Tổng số đảng viên trong chi bộ: 28 đ/c
+ Đảng viên có mặt dự họp:      đ/c
          + Đảng viên vắng mặt:       đ/c
(Lý do vắng: ………………………………….………………………………………)
Chủ t-rì cuộc họp: đ/c Lương Thị Ngọc Quỳnh; Thư ký: đ/c Trần Kim Mại
 
I.                  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2019.
1/ Về công tác chính trị, tư tưởng:
   - Sinh hoạt thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
   - Triển khai văn bản của cấp trên.
2/Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:
2.1/Báo cáo những mặt làm được trong tháng 12 năm 2019
2.1.1/Thực hiện nhiệm vụ cơ quan:
  - Thực hiện đúng chương trình đã quy định.
         - Tổ khối lên kế hoạch giảng dạy.
         - Giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm 17 tiết.
         - Tổ khối dự giờ 7 tiết xếp loại tốt 7.
         - Tổ khối sinh hoat chuyên môn được 10 cuộc.
         - Thao giảng tổ được 5 tiết.
          - Ban Giám hiệu tổ chức hội giảng tập trung 2 tiết.
          - Ban Giám hiệu kiểm hồ sơ được 25 bộ xếp loại: Tốt 25 bộ.
          - Ban Giám hiệu sinh hoạt chuyên môn 2 lần.
          - Tổ chức kiểm tra cuối HKI.
- Tổ chức thi viết chữ đẹp cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 và lập danh sách học sinh dự thi cấp huyện 14 em.
         - Hoàn thành báo cáo nộp về PGD đúng quy định.
- Tham gia tập huấn chuyên môn về chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 ở các cấp.
- Tổ chức xét thi đua toàn trường cuối HKI năm học 2019-2020.
         - Chuyển khoản lương, chuyển khoản  BHXH-BHYT-BHTN tháng 12/2019.
          - Đối chiếu quí IV/2019
         - Theo dõi mail. 
 
 
 
 
- Hoàn thành hồ sơ tham gia dự thi hội khỏe phù đổng cấp Huyện cho 5 em học sinh và đang tập luyện tại trường.
         - Các điểm có tổ chức cho học sinh dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học.
         - Tình hình cơ sở vật chất ở các điểm trường ổn định.
         -  Hoàn thành hồ sơ PCGD-XMC.
2.1.2).Thực hiện Quy chế dân chủ và công tác an ninh-trật tự cơ quan:
          - Phát huy quyền làm chủ của tập thể, lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên, giáo viên trong cơ quan, đơn vị và nêu cao tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ.
          - Cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham
 nhũng cũng như thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc cơ quan, đơn vị.
          - Cán bộ-đảng viên có trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự và đề cao cảnh giác mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu.
 2.1.3/Sự lãnh đạo công tác tổ chức-cán bộ:
          - Hoàn thành các loại báo cáo đúng thời gian quy định.         
          - Tham gia họp hội đồng nhân dân xã kỳ họp lần thứ mười do xã tổ chức.
2.1.4/Lãnh đạo công tác đoàn thể chính trị-xã hội:
a. Đoàn-Đội:       
- Tuyên truyền cho Đoàn viên hiểu ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
- Kết hợp với Ban Giám hiệu và Công đoàn phát động phong trào trồng hoa kiểng chuẩn bị đón tết nguyên đán.
- Các em đi học đúng giờ, ăn mặc đồng phục đúng theo quy định, không có em nào vi phạm.
 b. Công đoàn - Công nghệ thông tin:
           - Thăm ốm đoàn viên công đoàn.
           - Cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu.
2.1.5/Công tác xây dựng Đảng:
          - Thực hiện tốt cuộc vận “Học tập và làm theo tấm gương phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 102-KH/HU ngày 11/3/2019 Kế
hoạch nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” và
theo dõi việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định của Bộ Chính
trị, Ban Bí thư trung ương Đảng tháng 10/2019.
- Tổ chức tự phê bình và phê bình năm 2019.
- Tham dự hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành đảng bộ và cá nhân ủy viên Ban chấp hành năm 2019 do xã tổ chức.
- Tham gia họp tổng kết năm 2019 do Đảng ủy xã tổ chức.
2.2/Báo cáo những mặt hạn chế trong tháng 12 năm 2019
        - Thư viện-thiết bị không báo cáo hoạt động tháng 12/2019 cho BGH.
----------------------------------------------------
 

 
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2020
1/ Về công tác chính trị, tư tưởng:
- Sinh hoạt thông tin nội bộ tháng 01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
                  Bài 1: trang 1
                  Bài 2: trang 29
- Triển khai văn bản của cấp trên.
     Công văn số 475-CV/VPHU ngày 02/1/2020 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Huyện ủy.
           + Thực hiện chương trình chỉ đạo tháng 01/2020 của Đảng ủy xã Ngọc Chúc.
2/Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:
(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 08/02/2020)
2.1.1/Thực hiện nhiệm vụ cơ quan:
- Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2020).
- Tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân”.  Toàn ngành tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2.
- Thực hiện chương trình từ  tuần 20 đến tuần 21 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 18/01/2020); thực hiện chương trình tuần 22 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020).
- Duy trì học sinh trở lại học sau Tết nguyên đán cũng như duy trì tốt sĩ số học sinh đến cuối năm học.
          - Giáo viên tự bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu trong các buổi học hàng ngày.
- BGH và tổ khối tăng cường dự giờ, thăm lớp.
          - Tham gia thi Chữ đẹp-Văn hay cấp huyện, năm học 2019-2020 ngày 08/02/2019.
- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn theo quy định.
- Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh cần rèn luyện ở HKII báo cáo về tổ khối và tổ khối tổng hợp mai về đ/c Quỳnh ngày 16/01/2020 (lấy mẫu đã mail ở đầu năm học).
- Tổ chức hội giảng tập trung tại điểm Ngã Ba đ/c Nguyễn Thị Vân và đ/c Trần Thị Thùy Giang  (tháng 2/2020).
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh ( lần 2) năm học 2019-2020  vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/01/2020 ( GVCN).
- Hoàn thành hồ sơ, chứng từ quyết toán năm 2019 (đ/c Châu).
- Hoàn thành hồ sơ kiểm kê tài sản năm 2019 (đ/c Châu).
- Nhận quyết định nâng lương quý IV/2019 (đ/c Châu).
          - Họp với PGD  v/v phân bổ kinh phí năm 2020  vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/1/2020 (đ/c Quỳnh).
- Cập nhật đầy đủ các nội dung ở sổ theo dõi sức khỏe học sinh, theo tinh thần của Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ( đ/c Bích).
- Thực hiện kiểm kê thư viện, thiết bị cuối năm 2019 và lưu trữ hồ sơ kiểm kê theo quy định.
- Thư viện trường duy trì và đẩy mạnh việc tổ chức cho học sinh, giáo viên đọc sách tại lớp và tại thư viện.
- Giáo viên tiếp tục thực hiện tốt việc tự làm đồ dùng dạy học để giảng dạy.
- Tiếp Đoàn của tỉnh kiểm tra huyện về công tác PCGD-XMC năm 2019 ngày
 
 
 
07/01/2020 (đ/c Quỳnh, đ/c Bích).
- Chuẩn bị hồ sơ tiếp Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục kiểm tra huyện Giồng Riềng về công tác PCGD-XMC năm 2019 vào quý I/2020.
          - Tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện gồm 3 môn thi đấu: Điền kinh; Bơi lội và cờ vua. Có 5 học sinh tham gia và trưởng đoàn huấn luyện viên, chăm sóc viên gồm đ/c Quỳnh, đ/c Bích, đ/c Hoàng Anh, đ/c Thủ, đ/c Quyền, đ/c Trung).
+ Họp kiểm tra hồ sơ tham gia thi hội khỏe phù đổng lúc 7 giờ 30 phút ngày 08/01/2020 tại trường MTHH (đ/c Trung).
+ Họp bốc thăm các môn thi đấu hội khỏe phù đổng lúc 14 giờ ngày 08/01/2020 tại trường MTHH.
+ Phân công chở học sinh đi dự thi từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020: đ/c Trung chở 1 em thi bơi lội, đ/c Thủ và đ/c Bích chở 2 em thi cờ vua; đ/c Quyền và đ/c Hoàng Anh chở 2 em thi điền kinh).
- Triển khai thông tư 22/2019/TT-BGD&ĐT ngày 20/12/2019 thông tư “Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sơ giáo dục phổ thông” (đ/c Quỳnh).
+ Năm học 2019-2020 không tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cũng như giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.
- Chấm điểm tổng kết phong trào trồng hoa kiểng đón xuân Canh Tý năm 2020 vào lúc 14 giờ ngày 16/01/2020 (đ/c Quỳnh, đ/c Nấu, đ/c Trung, đ/c Bích, đ/c Thủ và đ/c Vân).
2.1.2/.Thực hiện Quy chế dân chủ và công tác an ninh-trật tự cơ quan:
          - Phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức. BGH, các Đoàn thể tiếp xúc, lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên, giáo viên trong cơ quan, đơn vị và nêu cao tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ.
          - Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng cũng như thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc cơ quan, đơn vị.
          - Cán bộ-đảng viên, giáo viên, nhân viên luôn có trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự và đề cao cảnh giác mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu.
          - Bảo vệ có trách nhiệm tuần tra 24/24 giờ để bảo quản tốt tài sản cơ quan trong dịp tết nguyên đán.
2.1.3/Sự lãnh đạo công tác tổ chức-cán bộ:
- Hoàn thành các loại báo cáo đúng quy định.
          - Thực hiện nghiêm về trật tự ATGT theo quy định.
          - Vận động đoàn viên công đoàn vui tết nguyên đán với tinh thần an toàn, tiết kiệm và vui tươi.
- Ngành công bố quyết định sáp nhập Trường Tiểu học Bàn Thạch 2 vào trường THCS Bàn Thạch.
- Ngành xây dựng đề án giải quyết cho 50 giáo viên dôi dư nghỉ việc năm 2020 theo Nghị định 29 và Luật viên chức.
+ Trường sẽ làm báo cáo về ngành dựa trên văn bằng chuyên môn; chứng chỉ tin học và ngoại ngữ và kết quả đánh giá viên chức 2 năm học liền kề.
- Đón Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ viên chức khoảng 15 trường thuộc Phòng GDĐT.
- Thời gian nghỉ tết nguyên đán (đợi văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh).
+ Phân công trực tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.
         
 
 
 
2.1.4/Lãnh đạo công tác đoàn thể chính trị-xã hội:
a/ Đoàn-Đội:
- Truyên truyền cho Đoàn viên hiểu ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 – 03/02/2020).
          - Tiếp tục chăm sóc cây xanh chuẩn bị đón tết nguyên đán.
           - Tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh điểm Lộ Mới lúc 15 giờ 30 phút ngày 17/01/2020.
+ Điểm Lộ Mới cho học sinh lao động điểm lúc 15 giờ.
+ Điểm Ngã Ba và điểm Sân Phơi cho học sinh lao động điểm lúc 15 giờ rồi về.
- Phát động phong trào tấm áo tặng bạn (mỗi lớp có ít nhất 2 cái áo để tặng bạn trong lớp mình và GVCN tự trao cho học sinh trước tết nguyên đán).
- Tham gia chương trình văn nghệ Mừng Đảng - Mừng xuân và trao học bổng “Vòng tay yêu thương” năm 2020 do xã đoàn tổ chức.
+ Đoàn viên, giáo viên có lương: vận động ít nhất 20.000đ/người.
+ Đối với đội viên, học sinh: (Lớp 1,2,3 -1.000đ/em);  lớp 4,5: (3.000 đ/em) (đăng nộp cho đ/c Trung trước ngày 22/01/2020).
+ Trao học bổng: học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập (chọn 5 em) mỗi suất trị giá 200.000đ (Lộ Mới 3 em; Sân Phơi: 1 em: Ngã Ba: 1 em và giao cho phụ trách điểm kết hợp với GVCN chọn học sinh).
+ Phân công đ/c Thu và đ/c Nhi phụ trách (đăng ký 1 tiết mục văn nghệ).
+ Thời gian: (đợi kế hoạch của xã, thông báo sau).
       - Phát động phong trào kế hoạch nhỏ thu nhặt hạt lúa vàng rơi.
         Chỉ tiểu như sau: Lớp 1,2 (mỗi em 2 kg = 10.000đ)   - Thưởng: 40.000đ
                                     Lớp 3   (mỗi em 3kg = 15.000đ)     - Thưởng: 40.000đ
                                     Lớp 4,5 (mỗi em 4kg = 20.000đ)    - Thưởng: 40.000đ
b/. Công tác Công đoàn-Công nghệ thông tin:
- Hoàn thành hồ sơ, chứng từ quyết toán năm 2019 (đ/c Trung).
- Tham gia họp sơ kết khối thi đua lúc 14 giờ ngày 10/01/2020 tại trường Tiểu học Bàn Thạch 1 (đ/c Quỳnh, đ/c Trung).
          - Thăm ốm đoàn viên công đoàn (nếu có).
+ Đoàn viên công đoàn khi có bị bệnh nằm viện. Xin phép BGH rồi thì phải điện thoại báo cho CTCĐ biết hoặc có đơn xin phép gửi trực tiếp. Để công đoàn biết mà đi thăm cho kịp thời.
- Công đoàn kết hợp với Ban Giám hiệu xét nhà giáo ưu tú (nếu đủ điều kiện).
- Vận động đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu nhân đạo đợt 1/2020 (đ/c Trung, đ/c Hoàng Anh, đ/c Bích, đ/c Thu, đ/c Thủ, đ/c Thanh, đ/c Oanh) (lúc 9 giờ ngày 18/01/2020 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện).
- Kết hợp BGH tổ chức thăm và tặng quà cho đoàn viên công đoàn và cán bộ- giáo viên về hưu nhân dịp tết nguyên đán.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và dạy học (CB-GV-NV).
- Thực hiện cập nhật các dữ liệu học kỳ I năm học 2019 - 2020 lên phần mềm SMAS 3.0 (tất cả GV).
- Trường hoàn thành việc cập nhật Cơ sở dữ liệu, EQMS lên phần mềm hệ thống của ngành (đ/c Trung).
- Tiếp tục cập nhật báo cáo tự đánh giá trên phần mềm, tập hợp đầy đủ các minh chứng khi tự đánh giá.
 
 
 
 
2.1.5/Công tác xây dựng Đảng:
          - Thực hiện tốt cuộc vận “Học tập và làm theo tấm gương phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 102-KH/HU ngày 11/3/2019 Kế
hoạch nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái “Tự diễn biến’, “Tự chuyển hóa” và theo dõi việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng. `
+ Cá nhân đảng viên tự nhận diện có hay không có biểu hiện và báo cáo với Bí thư chi bộ.
+ Cấp ủy chi bộ cùng với tập thể chi bộ xem xét mức độ khắc phục của đảng viên đó đối với biểu hiện đã mắc phải ở tháng trước.
         - Lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đ/c Dương Thị Quyên.
        - Tiếp tục châm bồi Đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng.
         - Cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm Quy định số 76 và Quy định số 47 của Bộ
Chính trị về việc “Đảng viên đang công tác tại cơ quan, thường xuyên giữ mối liên hệ
với nơi cư trú” và thực hiện “Quy định những điều đảng viên không được làm”.
 
Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 12/2019 và chương trình chỉ đạo công tác tháng 01/2020 của Chi bộ, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo Bí thư chi bộ để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.                                                                                                                         
     
      TM. CHI BỘ
Nơi nhận:                                                                                               Bí thư                                       
- Đảng ủy xã Ngọc Chúc                                                                                           
- Đảng viên trong chi bộ
- Lưu.   
                                                                                                     
                                                                                                                        
      Lương Thị Ngọc Quỳnh
 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Lưu Trọng Trung
Phone: 01259988262
lttrung76@gmail.com
Nhân viên

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 30

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 157

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 108145

Hoạt động 8/3 (video) Lượt xem: 284

Học trò đáng yêu
HỌC TRÒ ĐÁNG YÊU Chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng học sinh đi học, đến lớp, đến trường là chuyện bình thường, phải thế. Nhưng...
Đăng lúc: 26-04-2017 02:26:09 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHÚC 2 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Ngọc Chúc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1ngocchuc2.giongrieng
.edu.vn - Email: c1ngocchuc2gr.kiengiang@moet.edu.vn