MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

TIN XEM NHIỀU

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : Số: 41 /BC&KH-NC2
Về việc / trích yếu

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 8 năm 2019 và Chương trình công tác tháng 9 năm 2019

Ngày ban hành 11/09/2019
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Chuyên môn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lương Thị Ngọc Quỳnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 75 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
PHÒNG GD & ĐT GIỒNG RIỀNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGỌC CHÚC 2                    Độc lập Tự do Hạnh phúc

 

        Số: 41 /BC&KH-NC2                                     Ngọc Chúc, ngày 11  tháng 9 năm 2019
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 8 năm 2019
và Chương trình công tác tháng 9 năm 2019

 

Phần I
THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRONG THÁNG 8 NĂM 2019
(Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 07/9/2019)
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ  TƯ TƯỞNG:
- Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).
II. NHỮNG VIỆC LÀM ĐƯỢC TRONG THÁNG:
 1.Chuyên môn:
- Thực hiện tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, mở 15 lớp với 348 em.
- Ổn định nề nếp dạy học.
- Họp phân công CB-GV-NV đầu năm học 2019-2020.
- Học sinh lớp 1 học 1 tuần 0.
- Dự hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 do Sở Giáo dục tổ chức.
- Học sinh thực học đúng theo khung thời gian năm học của UBND Tỉnh.
- Hoàn thành hồ sơ thủ tục tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020.
          - Các trường đã ổn định nề nếp dạy học.
          - Trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; hướng dẫn tổ chức dạy lớp ghép theo công văn 9548/BGDĐT-GDTH ngày 13/10/2018.
- Tiếp tục thực hiện đúng theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT và hướng dẫn số 981/HD-SGDĐT về việc mở, quản lý hồ sơ sổ sách trong trường tiểu học.
2.Phổ cập giáo dục tiểu học:
Lập hồ sơ PCGD-XMC năm 2019.
3.Công tác quản lý:
- Tổ chức họp mặt CB-GV-NV đầu năm học.
- Hoàn thành các loại báo cáo đúng thời gian quy định.         
- Nộp bảng phân công CB-GV-NV năm học 2019-2020 về PGD.
- Tô chức họp phụ huynh học sinh (lần 1).
- Tổ chức hội nghị CB-CC-VC năm học 2019-2020.
- Tuyên truyền trong CB-GV-NV và học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.
- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2019-2020.
4.Công tác đoàn thể:
 a). Công tác Đoàn-Đội:
        - Họp lệ Chi Đoàn.
b). Công tác Công đoàn:
 
 
 
        - Thăm ốm đoàn viên công đoàn.
5.Tài chính - văn thư và Thư viện - thiết bị:
a). Tài chính-văn thư:
- Chuyển lương tháng 8/2019 và chuyển khoản BHXH-BHYT-BHTN, kinh phí Công đoàn theo quy định.
        - Theo dõi mail.                 
b). Thư viện - thiết bị:
6.Công nghệ thông tin:
7.Y tế học đường:
8.Cơ sở vật chất, Xanh -sạch- đẹp:
- Tổ chức lao động dời phòng thư viện.
- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học 2019-2020.
 III. NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM ĐƯỢC TRONG THÁNG:
( chưa nhìn thấy)
--------------------------------------------------------------
 
Phần II
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019
(Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 05/10/2019)
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG:
- Tuyên truyền trong toàn thể CB-GV-NV và học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.
- Triển khai quán triệt trong toàn thể CB-GV-NV tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
II. CÔNG TÁC CỤ THỂ TRONG THÁNG:
1.    Chuyên môn:
- Thực hiện chương trình từ tuần 4 đến tuần 7 học kỳ I (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 05/10/2019).
- Tiếp tục vận động học sinh ra lớp đến ngày 30/9/2019.
+ Rà soát lại với phiếu phúc tra trình độ văn hóa (đ/c Bích).
+ Lập danh sách trẻ không có mặt ở địa phương (đ/c Bích).
- Các ban bệ hoàn thiện việc xây dựng các kế hoạch chuyên môn (trình ký duyệt), đồng thời các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch của tổ phù hợp với yêu cầu, nội dung của kế hoạch nhà trường (theo sườn hướng dẫn ở năm học 2018-2019).
- Thực hiện công văn số 101/PGDĐT-GDTH, ngày 03/9/2019 về việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới và dạy học TV1-CNGD năm học 2019-2020.
- Giáo viên tự khảo sát nắm chắc trình độ học sinh của lớp mình để xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng.
+ GVCN báo cáo kết quả về đ/c Tổ khối (mẫu năm rồi).
+Tổ khối tổng hợp báo cáo qua mail đ/c Quỳnh, mail đ/c Nấu trước ngày 27/9/2019.
- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn như: Dự giờ, thao giảng, sinh hoạt chuyên đề, lập hồ sơ sổ sách...
 
 
 
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học 2019-2020 (đ/c Quỳnh).
- BGH kiểm hồ sơ giáo viên ngày 24/9/2019 (khối 1,2,3) ngày 25/9/2019 (khối 4,5, giáo viên chuyên trách và giáo viên dạy môn).
-Tổ chức hội giảng tập trung ngày 21/9/2019 tại điểm Lộ Mới (đ/c Hồng và đ/c Thắm).
- Tham gia tập huấn dạy học lớp ghép cho giáo viên dạy lớp ghép do ngành tổ chức ngày 21,22/9/2019 (đ/c Quỳnh, đ/c Mại, đ/c Hiếu, đ/c Phước).
- Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm cho giáo viên chuyên trách: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh do ngành tổ chức.
- Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học.
- Tham gia họp phó hiệu trưởng tiểu học triển khai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2019-2020 (có thư mời riêng).
- Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành Điều lệ trường tiểu học và hướng dẫn số 981/HD-SGDĐT ngày 16/7/2014 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về việc mở, quản lý hồ sơ sổ sách trong trường tiểu học.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học 2 tuần/1 lần (Tổ khối).
+ Ban Giám hiệu đi dự sinh hoạt chuyên môn cùng tổ chuyên môn, tháng 9/2019 dự họp khối 3 (đ/c Quỳnh).
- Lập kế hoạch dạy hội giảng ở năm học 2019-2020 (đ/c Nấu).
- Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và của tổ chuyên môn nộp đ/c Quỳnh ngày 12/9/2019 (BGH, Giáo viên).
- Hướng dẫn học sinh bài tập thể dục giữa giờ (đ/c Quyền ).
- Hướng dẫn học sinh thuộc bài hát Quốc ca và rèn luyện đội ca, múa ở các phong trào nhà trường (đ/c Nhi).
- Hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc vẽ tranh và phong trào… (đ/c Trang).
- Tạo nguồn học sinh lớp 5 tham gia thi Olympic toán tuổi thơ (đ/c Hồng Thúy).
- Triển khai, hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ III năm học 2019-2020 và cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2019” (đã mail 2 công văn).
- Giáo viên thực hiện thời khóa biểu chính thức năm học 2019-2020.
          2. Phổ cập giáo dục:   
 - Phần mềm PCGD-XMC cập nhật đến 16/9/2019 hoàn thành các loại hồ sơ đến ngày 25/9/2019 (đ/c Bích).
+ Hồ sơ PCGD làm thủ công, không làm trên phần mềm, tải các nội dung có liên quan đến năm trước trên phần mềm về lưu.
- PGD thẩm định kết quả PCGD-XMC từ ngày 26/9/2019 đến ngày 30/9/2019 (đ/c Bích).
3. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục:
Cập nhật vào phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020
(đc/ Trung).
4. Công tác quản lý:
 
 
- Hoàn thành các loại báo cáo đúng quy định.
2/Công văn số 540-CV/HU ngày 19/8/2019 Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.
3/Công văn số 100/PGD&ĐT ngày 03/9/2019 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020.
+ Đính chính lại năm học 2019-2020 PGD sẽ tổ chức thi GVDG cấp huyện chứ không phải là GVCNG cấp huyện.
4/Công văn 101/PGDĐT-GDTH ngày 03/9/2019 V/ v tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới và dạy học TV1-CNGD năm học 2019-2020.
5/Công văn 1149/UBND-VHXH ngày 03/9/2019 V/v đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.
- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020.
- Tham gia học chính trị hè năm 2019 ngày 13,14/9/2019 tại hội trường Huyện ủy (CB-GV-NV).
+ Học sinh nghỉ học ngày 13/9/2019.
-Thực hiện báo cáo tình hình nhân sự và học sinh năm học 2019-2020 đến ngày 07/9/2019 (đ/c Quỳnh).
- Hoàn thành phiếu cập nhật thông tin cá nhân (CB-GV-NV).
- Xây dựng kế hoạch BDTX của trường (PGD ký) và lưu trữ hồ sơ tại trường (đ/c Quỳnh).
- Gửi tờ trình kiện toàn lại hội đồng trường dã hết nhiệm kỳ nộp về PGD trong tháng 9/2019 (đ/c Bích).
- Kiểm tra túi hồ sơ cá nhân của CB-GV-NV (đ/c Quỳnh, đ/c Châu, đ/c Bích).
- Theo quy định của PGD tất cả các ban bệ thực hiện chế độ báo cáo về ngành (trước khi gửi hoàn thiện số liệu báo cáo và gửi qua địa chỉ email đ/c Quỳnh trước 1 ngày để kiểm tra-sau đó đ/c Quỳnh gửi về ngành).
+ PGD sẽ theo dõi việc báo cáo hàng tháng của các trường để làm cơ sở xét thi đua cuối năm của trường và làm cơ sở đánh giá Hiệu trưởng và P. Hiệu trưởng.
+ BGH theo dõi việc báo cáo của CB-GV-NV để làm cơ sở xét thi đua cuối năm học, đánh giá viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp.
Lưu ý:  Khi làm báo cáo thống kê nhân sự:
+ Nhân viên chỉ có kế toán, Bảo vệ, tạp vụ ( 3 đ/c)
+ Giáo viên kiêm TV-TB: giáo viên kiêm y tế-thủ quỹ, giáo viên kiêm tổng phụ trách … và tất cả các giáo viên giảng dạy ( 28 đ/c).
+ BGH: (2 đ/c)
- Phân công cùng tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ: đ/c Bích tổ 2, đ/c Hoàng Anh tổ 3, đ/c Trung tổ 4.
- Thành lập hồ sơ bổ nhiệm 5 tổ khối ( đ/c Quỳnh).                     
- Dự kiến thời gian ôn và thi thăng hạng vào đầu tháng 11/2019 (môn Tiếng Anh: thi trên giấy; môn tin học: thi trên máy tính và phần công tác chuyên môn).
- Các trường tiếp tục lập danh sách dôi dư (dựa vào kết quả đánh giá viên chức, đánh giá chuẩn nghề nghiệp, thành tích thi đua, bằng cấp, tham gia phong trào,…).
- PGD sẽ kiểm tra các cơ sở dạy thêm, học thêm trên toàn Huyện không có đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục (sẽ quy trách nhiệm sau kiểm tra PGD).
 
 
 
- Thông báo đ/c Nguyễn Thanh Sơn nguyên phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Huyện chuyển công tác về làm chuyên viên PGD chịu trách nhiệm công việc: Phụ
trách công tác thi đua-khen thưởng của ngành; CNTT; KĐCLGD; Phong trào “Trường học thân thiện-Học sinh tích cực”; Phong trào “Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích”.
5.Công tác đoàn thể:
          a). Đoàn-Đội:                 
          - Họp lệ Chi Đoàn.
          - Chuẩn bị Đại hội Chi đoàn (tháng 10/2019)
          - Tham gia trung thu do huyện tổ chức ngày 11/9/2019.
- Kết hợp với TPT tổ chức trung thu cho học sinh lúc 15 giờ 30 phút ngày 12/9/2019.
- Tham gia trung thu do xã tổ chức lúc 6 giờ ngày 13/9/2019 tại nhà văn hóa xã.
+ Đại diện trường: đ/c Trung, đ/c Thu
+ Làm mâm cỗ: đ/c Hồng Thúy, đ/c Hoàng Anh, đ/c Quyền.
+ 1 tiết mục văn nghệ: đ/c Nhi
          + GVCN thông báo PHHS đưa, rước 10 em học sinh được nhận quà tết trung thu do xã phát (Lộ Mới: 7 em; Ngã Ba: 2 em, Sân Phơi: 1 em).
- Giáo viên kết hợp với TPT thường xuyên tuyên truyền nhắc nhỡ học sinh khi
tham gia giao thông bằng xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm (nhất là học sinh khối 1).
- Tổ chức cho học sinh từ khối 3 đến khối 5 ký cam kết thực hiện các quy định về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường năm học 2019-2020.
- Năm học 2019-2020 PGD tổ chức thi Hội khỏe phù đổng cấp Huyện và tham gia hội khỏe phù đổng cấp Tỉnh.
b). Công đoàn:
- Hoàn thành các loại hồ sơ đúng theo quy định.
- Thăm ốm đoàn viên công đoàn.  
          - Tặng quà tết trung thu cho con CB-GV-NV.
- Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt.
- Tập huấn nghiệp vụ công đoàn từ ngày 16/9/2019 đến ngày 19/9/2019 tại trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện (đ/c Trung).
- Hoàn thành hồ sơ thi đua trước ngày 25/9/2019 (theo công văn của PGD)
+ GV đăng ký tên giải pháp hạn chót ngày 20/9/2019.
          6. Tài chính-văn thư; thư viện-thiết bị:
a). Tài chính - văn thư lưu trữ:
- Chuyển lương tháng 9/2019 và các khoản bảo hiểm… đúng theo quy định.
- Tham gia học lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2019 (đ/c Châu).
- Đối chiếu BHXH.
- Giáo viên báo cáo danh sách và đăng nộp tiền BHYT ngày 9/9/2019.
- Tổng hợp báo cáo học sinh tham gia BHYT tính đến ngày 15/9/2019.
- Đăng tiền BHYT học sinh đúng theo quy định (đ/c Châu).
- Ngành sẽ tổ chức tập huấn chuyên môn kế toán (thời gian thông báo sau).
- Cập nhật hồ sơ văn thư theo quy định.
- Theo dõi mail.
       
 
 
 b). Thư viện - Thiết bị:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của năm, tháng, tuần theo quy định.
- Mở sổ theo dõi việc đọc sách tại chỗ và mượn về nhà của học sinh, giáo viên.
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để giảng dạy.
- Củng cố lại mô hình “thư viện xanh” và thực hiện tốt góc thư viện tại lớp học.
+ Lên kế hoạch báo cho đ/c thủ quỹ mua dụng cụ để làm lại góc thư viện xanh.
- Xem lại báo cáo hàng tháng (phụ lục 4) của Thư viện-thiết bị (nếu chưa báo thì bổ sung trước ngày 15/9/2019).
           7.Công nghệ thông tin:
- Cập nhật các phần mềm quản lý đầu năm học.
- Hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu năm học 2019-2020 (GV, đ/c Trung).
- Triển khai Hướng dẫn thực hành tâm lý học đường năm học 2019-2020 (đ/c Trung-thời gian tập huấn thông báo sau).
- Cập nhập dữ liệu báo cáo đầu năm vào hệ thống EQMS trên phần mềm cơ sở dữ liệu hoàn thành hạn chót ngày 12/9/2019 (đ/c Trung). 
- Cập nhật thông tin, dữ liệu website của trường (đ/c Trung). 
8.Y tế học đường:
- Tuyên truyền vận động học sinh tham gia mua Bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%.
- Cấp phát thuốc về các điểm trường.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện năm học và tiến hành cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016.
        9.Cơ sở vật chất, Xanh -sạch- đẹp:
- BGH đi kiểm tra tình hình cơ sở vật chất ở các điểm trường.
        - Phụ trách điểm kết hợp GVCN nhắc học sinh vệ sinh và trồng chăm sóc cây kiểng ở các bồn cây được phân công.
- BGH kiểm tra việc trang trí lớp ngày 09/9/2019 lần 1- (đ/c Quỳnh, đ/c Trung và đ/c Bích).
- Điểm Lộ Mới kẽ vạch đậu xe đạp cho học sinh (đ/c Bích, đ/c Trung).
- Điểm Lộ Mới sửa góc Trường Sa, cắt lại kiếng phòng học.
- Sắp xếp lại góc cầu thang....
- Bảo vệ tăng cường bảo quản cơ sở vật chất, đóng cửa phòng làm việc đúng giờ và xử lý rác thải hằng ngày.
- Điểm Lộ Mới lao động đ/c Bích theo dõi.
 
Trên đây là báo cáo công tác tháng 8/2019 và chương trình chỉ đạo công tác
tháng 9/2019 yêu cầu các đ/c thực hiện tốt. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về BGH để có ý kiến chỉ đạo./.                     
                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-Tất cả CB-GV-NV
-Lưu VT.                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                     Lương Thị Ngọc Quỳnh

 

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Lưu Trọng Trung
Phone: 01259988262
lttrung76@gmail.com
Nhân viên

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 24

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 656

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 110136

Hoạt động 8/3 (video) Lượt xem: 297

Học trò đáng yêu
HỌC TRÒ ĐÁNG YÊU Chắc có lẽ ai cũng nghĩ rằng học sinh đi học, đến lớp, đến trường là chuyện bình thường, phải thế. Nhưng...
Đăng lúc: 26-04-2017 02:26:09 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHÚC 2 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Ngọc Chúc huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1ngocchuc2.giongrieng
.edu.vn - Email: c1ngocchuc2gr.kiengiang@moet.edu.vn